Vabila

20. Tek na Krim

  • Print

Gorska reševalna služba – Društvo Ljubljana

v sodelovanju s PD Krim, VS Strahomer, VS Vrbljene in PGD Vrbljene - Strahomer

 

20. Tek na Krim

v spomin vsem preminulim članom in pripravnikom


GRS Ljubljana
Vrbljene, nedelja 28. 5. 2017

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite tradicionalnega Teka na Krim GRS Ljubljana, ki je posvečen našim preminulim tovarišem.

KDAJ?      NEDELJA, 28. MAJA 2017, OB 9:30 URI

KJE?         Vrbljene – Krim (štart bo na hipodromu v Vrbljenu)

KDO?        ČLANI IN PRIPRAVNIKI GRS, ALPINISTI, GORSKI TEKAČI

PROGRAM

¨    8.00 - 8.30  plačilo štartnine in dvig štartnih kartončkov

¨    9.30                        skupinski štart ekip na hipodromu v Vrbljenu

¨    12.30          razglasitev rezultatov

¨    13.00          malica

 

PRIJAVE

Izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu štartnine pošljite do petka 27. 5. 2017 na naslov:

Miha Peternel

Mlakarjeva 30, 1236 Trzin

041 716 492

mickopeternel@yahoo.com

 

Štartnina za prijave znaša 20 EUR na ekipo. Plačate jo na transakcijski račun GRS Ljubljana pri SKB banki, št. računa SI56 0316 0100 0422 180.

Za ekipe, ki se bodo prijavile po 25. 5. 2017, znaša štartnina 25 EUR.


DODATNE INFORMACIJE

Prve tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale. Vsak tekmovalec dobi majico in malico na cilju.

Dodatne informacije dobite pri vodji tekmovanja Mihi Peternelu, tel. 041 716 492.

 

PRIJAVNICA ZA 20. Tek na Krim GRS LJUBLJANA

EKIPA: …………………………………………..

 

1. ---------------------------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------

Datum:                                                                        Podpis:

 


                                                    TEKMOVALNA PRAVILA

 

1. UDELEŽENCI

¨    tekmovanja se lahko udeležijo pripravniki-ce in člani-ce GRZS, alpinisti in alpinistični pripravniki in gorski tekači.

¨    ekipo sestavljata dva tekmovalca

¨    organizator ne odgovarja za varnost in opremo tekmovalcev

¨    vsak tekmuje na lastno odgovornost

2. OPREMA

Vsaka ekipa mora imeti naslednjo opremo:

¨    nahrbtnik

¨    povoje in trikotne rute za imobilizacijo

¨    komplet prve pomoči

¨    smučarske palice niso obvezne

3. TEKMOVANJE

¨    tekmuje se v dveh kategorijah in sicer:

  1. omoški
  2. oženske in mešane ekipe.

¨    V obeh kategorijah se tekmuje na najboljši čas. Če oba člana ekipe ne prideta skozi cilj istočasno, se upošteva čas drugega.

¨    Izvede se skupinski štart.

¨    Ekipa mora preteči progo Vrbljena v Strahomer (310 m), potem pa po markirani poti čez Kramarco na Krim (1107 m). Merjenje časa se ustavi na vrhu Krima. Dolžina proge je 5.400 metrov, višinska razlika je 800 metrov.

¨    Ekipe po isti progi sestopijo nazaj v Vrbljene. Čas sestopa se ne meri. Ekipa, ki ne sestopi peš, dobi časovni pribitek dveh minut.

¨    V Vrbljenu bodo ekipe opravile še preizkus znanja prve pomoči z naslednjo nalogo:
Gorska tekača sestopata s hriba proti odmaknjenemu vikenda, do katerega ne pripelje nobena cesta. Občasno slišita zvok motorne žage. Pred vikendom naletita na starejšega moškega, ki močno krvavi iz podlahti. Ponesrečenec je razburjen in paničen ter ne zna točno povedati, kaj se je zgodilo.

¨    Za nepravilen pristop, pregled in oskrbo ponesrečenca ali nepopolno opremo dobi ekipa časovni pribitek ene minute.

¨    Časovna omejitev za vse ekipe za vzpon in sestop skupaj je 3 ure.

 

4. ZAKLJUČEK

¨    ob 12:30 ure bo razglasitev rezultatov, po razglasitvi bo malica za vse sodelujoče.

Organizator ima pravico spremeniti progo ali pravila, če s tem zagotovi večjo varnost nastopajočih.

Načelnik GRS Ljubljana:

 

 

Vodja tekmovanja:

Brane Žorž