1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveščeni

Z registracijo na našem portalu boste vključeni tudi v sistem obveščanja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

Izvajanje špotrnih dejavnosti

2913. Odlok o spremembi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, stran 7447.

   
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 
1. člen 
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20 in 159/20) se v 2. členu v tretjem odstavku črta besedilo », pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-20/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-3330-0066
Vlada Republike Slovenije Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.