1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveščeni

Z registracijo na našem portalu boste vključeni tudi v sistem obveščanja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

POHOD PO MOKRŠKEM HRIBOVJU

VABILO!

 

DNE 10.6.2018 VAS VABIMO NA POHOD PO MOKRŠKEM HRIBOVJU.

DOBIMO SE OB 8:00 URI PRI GASILSKEM DOMU GOLO.

POHOD BO VODIL MILAN PODLOGAR - ZGS.

TEMA POHODA: SPOZNAVANJE DOMAČIH IMEN IN ZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI MOKRCA. POHOD BO TRAJAL CCA. 4 URE.

V PRIMERU DEŽJA POHOD ODPADE.

 

                                                                                                                                         NAČELNICA NO PD KRIM  

                                                                                                                      Simona Zorko

Vabilo na zbor članov PD KRIM 2018

V A B I LO

Na osnovi 20. člena Pravil Planinskega društva Krim in sklepa UO PDK z dne 01.03.2018

SKLICUJEM

Volilni občni zbor Planinskega društva Krim, ki bo četrtke 15.marca 2018 ob 18.00 uri
v Gasilnem domu VRBLJENE-STRAHOMER (OB HIPODROMU)

Predlagam naslednji dnevni red:
   1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
   2. Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva
overovatelja, verifikacijski komisijo
   3. Poročila o delu v letu 2017:
- predsednik
- tajnik
- finančno poslovanje
- predstavniki odsekov
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo častnega sodišča
   4. Razprava in sprejem sklepov
   5. Razrešnica organom PD Krim in volitve za mandatno obdobje 2018-2022
- predsednik
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- častno sodišče
   6. Predlog delovanja za leto 2018
- program dela predsednik
- program dela po odsekih
- finančni načrt za leto 2018
   7. Razprava o programih in načrtih za leto 2018 sprejem sklepov
   8. Podelitev priznanj
   9. Beseda gostov
   10. Zaključek
Vljudno vabim vse člane društva, da se zbora polno številno udeležite. Zaradi uveljavljanja pravic, ki jih nudi članstvo v PZS in Pravila PD Krim priporočamo, da članarino pravočasno poravnate.

 

Ig, 02.03.2018 Predsednik društva
Boštjan Gačnik

Vabljeni:
-Vsi člani društva, Janez Cimperman (Župan Občine Ig), Andrej Cevc (ZŠO Grosuplje), Gregor Pirc (Športna zveza Ig), Marinka Koželj Štepic (PZS)

Opomba:
V skladu s 23. členom Pravil planinskega društva Krim je Zbor članov sklepčen, če je prisotnih vsaj ½ članov z volilno pravico. V kolikor Zbor članov ob predvidenem začetku seje ni sklepčen, se začetek seje preloži za 30 minut. Po preteku tega roka je
zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj deset članov.

PO MEDVEDOVIH STOPINJAH

Pozdravljeni!
Leto je naokoli in spet je tu "PO MEDVEDOVIH STOPINJAH".
Predlagam, da gremo tudi letos skupaj.
Prijaviti se mora vsak sam na spletni strani:

Organizator pohoda

Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH
Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Davčna št.: 56706812
E-mail: info@pomedvedovihstopinjah.si
FB: www.facebook.com/pomedvedovihstopinjah/
IBAN: SI56 0232 0026 2605 389

Dodatne informacije: 040 200 546 ali 040 636 989

Prijavljeni če želite se javite na pdkrim@gmail.com , da se dogovorimo o morebitni združitvi prevozov. Ob 3.00 iz Škofljice pri krožišču.

Janko Purkat


Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.