1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveš?eni

Z registracijo na našem portalu boste vklju?eni tudi v sistem obveš?anja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

VABILO!

 

DNE 10.6.2018 VAS VABIMO NA POHOD PO MOKRŠKEM HRIBOVJU.

DOBIMO SE OB 8:00 URI PRI GASILSKEM DOMU GOLO.

POHOD BO VODIL MILAN PODLOGAR - ZGS.

TEMA POHODA: SPOZNAVANJE DOMA?IH IMEN IN ZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI MOKRCA. POHOD BO TRAJAL CCA. 4 URE.

V PRIMERU DEŽJA POHOD ODPADE.

 

                                                                                                                                         NA?ELNICA NO PD KRIM  

                                                                                                                      Simona Zorko

Vabilo na zbor ?lanov PD KRIM 2018

V A B I LO

Na osnovi 20. ?lena Pravil Planinskega društva Krim in sklepa UO PDK z dne 01.03.2018

SKLICUJEM

Volilni ob?ni zbor Planinskega društva Krim, ki bo ?etrtke 15.marca 2018 ob 18.00 uri
v Gasilnem domu VRBLJENE-STRAHOMER (OB HIPODROMU)

Predlagam naslednji dnevni red:
   1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
   2. Izvolitev organov ob?nega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva
overovatelja, verifikacijski komisijo
   3. Poro?ila o delu v letu 2017:
- predsednik
- tajnik
- finan?no poslovanje
- predstavniki odsekov
- poro?ilo nadzornega odbora
- poro?ilo ?astnega sodiš?a
   4. Razprava in sprejem sklepov
   5. Razrešnica organom PD Krim in volitve za mandatno obdobje 2018-2022
- predsednik
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- ?astno sodiš?e
   6. Predlog delovanja za leto 2018
- program dela predsednik
- program dela po odsekih
- finan?ni na?rt za leto 2018
   7. Razprava o programih in na?rtih za leto 2018 sprejem sklepov
   8. Podelitev priznanj
   9. Beseda gostov
   10. Zaklju?ek
Vljudno vabim vse ?lane društva, da se zbora polno številno udeležite. Zaradi uveljavljanja pravic, ki jih nudi ?lanstvo v PZS in Pravila PD Krim priporo?amo, da ?lanarino pravo?asno poravnate.

 

Ig, 02.03.2018 Predsednik društva
Boštjan Ga?nik

Vabljeni:
-Vsi ?lani društva, Janez Cimperman (Župan Ob?ine Ig), Andrej Cevc (ZŠO Grosuplje), Gregor Pirc (Športna zveza Ig), Marinka Koželj Štepic (PZS)

Opomba:
V skladu s 23. ?lenom Pravil planinskega društva Krim je Zbor ?lanov sklep?en, ?e je prisotnih vsaj ˝ ?lanov z volilno pravico. V kolikor Zbor ?lanov ob predvidenem za?etku seje ni sklep?en, se za?etek seje preloži za 30 minut. Po preteku tega roka je
zbor sklep?en, ?e je prisotnih vsaj deset ?lanov.

PO MEDVEDOVIH STOPINJAH

Pozdravljeni!
Leto je naokoli in spet je tu "PO MEDVEDOVIH STOPINJAH".
Predlagam, da gremo tudi letos skupaj.
Prijaviti se mora vsak sam na spletni strani:

Organizator pohoda

Turisti?no športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH
Rožna ulica 39, 1330 Ko?evje
Dav?na št.: 56706812
E-mail: info@pomedvedovihstopinjah.si
FB: www.facebook.com/pomedvedovihstopinjah/
IBAN: SI56 0232 0026 2605 389

Dodatne informacije: 040 200 546 ali 040 636 989

Prijavljeni ?e želite se javite na pdkrim@gmail.com , da se dogovorimo o morebitni združitvi prevozov. Ob 3.00 iz Škofljice pri krožiš?u.

Janko Purkat


Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.