1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveš?eni

Z registracijo na našem portalu boste vklju?eni tudi v sistem obveš?anja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

Izleti 2018

!!! NOVO !!!

Objavljen je plan izletov ... ve? informacij pod zavihkom "Plan izletov".

Sre?no!

?lanarina 2019

?lanarina PDK za leto 2019

Zneski ?lanarine pri spletni ?lanarini so enaki višini priporo?enih cen ?lanarin za društva Planinske zveze Slovenije, ki jih je sprejel Upravni odbor PZS.

 

 

Vrste in višina ?lanarine PLANINSKEGA DRUŠTVA KRIM za leto 2019

Kategorija ?lanstva

?lanarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec doma?ih in tujih gora z najve?jim obsegom ugodnosti

56,00

A/d - družinski popust

51,00

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec doma?ih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00

B/d - družinski popust

21,00

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50

B/?lani društev v tujini

?lanarina samo za ?lane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri ?lanarini B.

14,75

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vklju?no 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

17,00

S+Š/d - družinski popust

13,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00

P+O/d - družinski popust

5,60

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,60

PD KRIM-INTERNA ?LANARINA

10,00

 

 

Kako postati ?lan?
V izbrano planinsko društvo, alpinisti?ni, športnoplezalni ali katerikoli drug klub, ki je ?lan Planinske zveze Slovenije,

se lahko v?lanite osebno v samem društvu ali klubu. V?lanitev tudi na sedežu Planinske zveze Slovenije v Ljubljani,

na spletnem portalu clanarina.pzs.si, z nakupom darilne kartice SelectCard, v poletnih mesecih pa tudi na bencinskih

servisih Petrol. Ne glede na izbran na?in v?lanitve, je le ta enostavna in hitra. Tako boste lahko že kmalu po

zaklju?enem postopku pri?eli z izbrano planinsko pustolovš?ino.

 

IN ?lanarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vklju?ujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in

invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki

pridobijo z odlo?bo sodiš?a. Društva in PZS lahko ob v?lanitvi zahtevajo vpogled v odlo?bo iz katere izhaja odvzeta

poslovna sposobnost.

Družinski popust se obra?una vsem družinskim ?lanom, kadar ?lanarino pla?ajo vsi družinski ?lani so?asno. Za družinske

?lane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vklju?no 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je

odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so ?lani družine. Za družino se šteje mati, o?e in otrok ali mati samohranilka ali o?e

samohranilec z vsaj enim otrokom. ?lani B1 niso upravi?eni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti

zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/?lani društev v tujini je vrsta ?lanarine samo za ?lane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Prispevek za PZS znaša 14,75 €, z nekaj izjemami so ugodnosti enake kot pri ?lanarini B. Tujim državljanom, ?lanom slovenskih planinskih društev,

so na voljo vse vrste ?lanarine, razen B/društva v tujini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam ugodnosti za ?lane PZS

Kategorije ?lanstva:

A

B

B1

S+Š

P+O

IN*

Zavarovanja ?lanov PZS

1.

nezgodna smrt pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V**

 

2.

invalidnost pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

 

3.

stroški reševanja v tujini – ves svet

V

 

 

 

 

 

4.

stroške reševanja v gorah Evrope in Tur?ije

 

V

V

V

V

 

5.

zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet

V

 

 

 

 

 

6.

zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Tur?ije

 

V

V

V

V

 

7.

Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara

V

 

 

 

 

 

Preno?evanje v planinskih ko?ah

8.

50 % za preno?evanje v planinskih ko?ah PZS, 30 % za sobe z od 1-6 ležiš? v ko?ah I. kategorije

V

V

V

V

V

V

9.

popusti pri preno?evanju v planinskih ko?ah 13 planinskih organizacij Evrope in Kanadi

V

V

V

V

V

V

Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam spodaj)

10.

Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka***

 

 

 

 

V

 

11.

nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %)

V

V

V

V

V

V

12.

Letna naro?nina na Planinski vestnik (25 %)

V

V

V

V

V

V

13.

popust pri nakupu opreme in storitev pri pogodbenih partnerjev PZS

V

V

V

V

V

V

 

Opombe (podrobnejša pojasnila najdete v poglavju o zavarovanju):

* V skladu z zakonskimi možnostmi. 
** Zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500 €.
*** Društvo lahko brezpla?no prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo ?lanov P+O, plus 10 %.

 

Partner

Individualni popust

Nakup preko društva

Strokovni kadri PZS, registrirani alpinisti

Opomba

Alpina Žiri
www.alpina.si

20 %

 

25 %

 

Annapurna Way
www.annapurna.si

10 % za gotovino
5 % za kartice

 

20 %

 

Gornik
www.gornik.si

10 %

15 % oz. dogovor pri ve?jih naro?ilih

 

15 % individualno
20 % pri skupini

 

 

Iglu Šport
www.iglusport.si

10 % za gotovino
5 % za kreditne kartice

10 % in 10 % popusta kot dobropis ob koncu leta

 

Promontana Kranj
www.promontana.si

10 %

10 % pri nakupu nad 830 €

20 %

 

Intersport
www.intersport.si

10 % za opremo, obla?ila ali obutev za pohodništvo ter gorska kolesa

15 % za posami?ne nakupe opreme, obla?il ali obutve za pohodništvo ter gorska kolesa

20 % za opremo, obla?ila ali obutev za pohodništvo ter gorska kolesa

 

15 % za opremo, obla?ila ali obutev McKINLEY

popust po dogovoru za skupinske nakupe v vrednosti nad 2.000,00 €

popust po dogovoru za skupinske nakupe v vrednosti nad 2.000,00 €

CRAFT
Podium, d. o. o.
http://craft-slo.si

30 %

 

35 %

Za nakupe na sedežu podjetja, v njihovi spletni trgovini, v Planinski trgovini PZS

Garmin, d. o. o.
www.garmin.com/sl-SI

 • 10 % popusta pri nakupu GPS Garmin, prodaja: poslovna cona A22, Šen?ur

 

ON line, d. o. o.
http://www.on-line.si

 • 15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line

 

Žolna šport d. o. o.
www.zolnasport.si

 • 10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT

 

ActionMama
ALOHA d.o.o.
www.actionmama.com

do 25 %

 

do 30 %

Odvisno od blagovne znamke in artikla

10 %

 

15 %

GRIWEL zimska plezalna oprema)

15 %

 

20 %

ABS (lavinska oprema), BLACK DIAMOND (plezalna oprema, tekstil), PETZL (plezalna oprema), MYSTIC (kajt tekstil, oprema), PIEPS (lavinska oprema), STARBOARD (supi, oprema)

15 %

 

25 %

BCA (lavinska oprema), DAKINE (trapezi, oprema), DYNAFIT (tekstil, oprema), ELAN (smu?i), OAKLEY (o?ala)

20 %

 

25 %

ADIDAS (o?ala), BLACK CROWS (tekstil, oprema), BRUNOTTI (kajt deske, oprema), GIRO (o?ala, ?elade)

20 %

 

30 %

BLIZZARD (smu?i), BLUEPRINT (o?ala), DOWNSKIS (smu?i), HESTRA (rokavice), MARKER (vezi, ?elade, o?ala, zaš?ita), NECTAR (o?ala), NORRONA (tekstil, oprema), OSPREY(nahrbtniki, oprema), PICTURE (tekstil), POMOCA (kože), SALEWA (tekstil, oprema), SCARPA smu?arski ?evlji), SOORUZ (tekstil),SWEET PROTECTION(tekstil, zaš?ita), TECNICA smu?arski ?evlji), VOLKL (tekstil, oprema)

25 %

 

30 %

SLINGHSOT (kajt oprema), WAINMAN HAWAII (kajt oprema)

Thermana, d. d.
www.thermana.si

 • 20 % popust za bazen in savno (Izklju?ene so ve?erne akcijske ponudbe)
 • 10 % popust za wellness in fizioterapevtske storitve (ne velja ob vikendih, v ?asu praznikov in šolskih po?itnic.)
 • 30 % popust na celodnevne vstopnice za kopališ?e hotela Zdraviliš?e Laško (Vse dni v tednu. Velja tudi v ?asu praznikov in po?itnic. Pri akcijski ponudbi se na dopla?ilo za vstopnico za savno obra?una tudi 10% popust.)

 

Terme KRKA d.o.o.
www.terme-krka.com

 

 • Terme Dolenjske Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
 • Terme Šmarješke Toplice: 10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
 • Talaso Strunjan: 10 % na redne cene namestitev in na redne cene wellness storitev
 • Hoteli Oto?ec: 15 % na redne cene namestitev
 • Hotel Krka Novo mesto: 15 % na redne cene namestitev

 

Logarska dolina
Ob?ina Sol?ava
http://www.logarska-dolina.si

 • Ob?ina Sol?ava (upravljalec Krajinskega parka Logarska dolina), omogo?a prost vstop z avtomobilom ?lanom PZS z veljavno planinsko izkaznico, do 8. ure zjutraj.

 

RTC Krvavec d. d.
www.rtc-krvavec.si

 • 20 % popusta na prevoz s kabinsko ži?nico in štirisedežnico Tiha dolina

 

Zavarovalnica
Adriatic Slovenica d. d.
www.adriatic-slovenica.si

 • 10 % popusta  na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila
 • 10 % popusta na novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS
 • do 20 % popusta na ?lanarino PZS pri spletni v?lanitvi za ?lane AS kluba

 

Kitio, d. o. o.
www.kitio.com/selectcard

 • 10 % popusta na darilne pakete SelectBox

 

Nacionalni park Paklenica
www.np-paklenica.hr

 • Popust pri vstopnici do 50%

 

DELAVSKA HRANILNICA

www.delavska-hranilnica.si

Najugodnejše poslovanje z osebnim ra?unom na slovenskem ban?nem trgu:

eno leto brez stroškov vodenja novo odprtega osebnega ra?una, potem pa je strošek 1 € (20 % nižje od redne ponudbe),

dvigovanje na vseh bankomatih po Sloveniji in ?lanicah monetarne EU brez provizij,

pla?evanje položnic samo 30 centov, preko spletne banke le 25 centov,

pla?ila z ban?no kartico Mastercard z odlogom pla?il in možnostjo nakupa na obroke do 12 mesecev,

MasterCard kartico prvo leto brez nadomestila, nato 10 € letno (4,50 € nižje od redne ponudbe),

zelo ugodne potrošniške kredite do 10 let in stanovanjske kredite do 30 let (50% nižji stroški odobritve od veljavne tarife, zavarovanje kreditov urejamo s hipoteko, poroštvom in lastnim zavarovanjem, mese?ni stroški vodenja kredita so 1,50 €),

ugodno pokojninsko var?evanje v hranilnici, za ?lane planinskih organizacij in njihove družinske ?lane,

najcenejše in najbolj ugodno poslovanje preko poslovnega ra?una, odprtega v eni od poslovnih enot Delavske hranilnice.

 

Slovenski planinski muzej
www.planinskimuzej.si

 • 20 % popusta na vstopnino

 

 

 •  

 

Popusti veljajo na redne cene in se ne seštevajo. Uveljavljajo se z veljavno ?lansko izkaznico oz. izkaznico strokovnih kadrov PZS in osebnim dokumentom.

?lanarino lahko vpla?ate na slede?e na?ine:

 

 1. 1.Na transakcijski ra?un PD Krim, Troštova ulica 5, 1292 IG,

številka TRR: SI56 6100 0000 7587 687 sklic: 00 7000-2019

v namen vpla?ila vpišite za koga pla?ujete ?lanarino, vrsto ( A, B, B1, …. In koli?ina 1, 2, 3,….), koda namena pla?ila je lahko OTHR

 1. 2.Preko spletne strani www.pdkrim
 2. 3.Pri poverjenikih, po predhodnem dogovoru

 

O vpla?ilu OBVEZNO obvestite poverjenika za ?lanarino:

SILVANA CILENŠEK PALIK, gsm: 031-346-498, e-pošta: cisplus@t-2.si

CILENŠEK DANIJEL, gsm: 041-342-369, da se boste dogovorili za prevzem znamkic.  

V?lanite se lahko tudi tako, da izpolnite pristopni obrazec ter ga pošljete po pošti na naslov:

Planinsko društvo Krim

Troštova ul. 5

1292 Ig

ali pa obrazec osebno oddate kateremu izmed poverjenikov.

Vse dodatne informacije dobite naknadno po telefonu oz. po pošti. Pristopni obrazec se nahaja tukaj .

LINK: PZS: https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13

Ljubljana, 29.11.2018                                                            

PD KRIM

                                                                                    Boštjan Ga?nik, predsednik

Koline na Osredku 2018

Kdaj: nedelja 21. januar. 2018 ob 8:00

Zborno mesto: parkiriš?e pred domom v Iškem vintgarju

Tudi letos bo prvi planinski izlet zdaj že tradicionalni na Osredek na koline, oziroma kme?ko pojedino. ?e uživate v doma?i, z ljubeznijo pripravljeni hrani, vas v nedeljo 21. januarja vabimo na kme?ki turizem na Vidovski Osredek. Ker pa se ne bomo dolgo mudili pri njih, bo naro?ena hrana pripravjena ob našem prihodu.  Pot je zahtevna, saj podrto drevje od vetroloma še ni povsem odstranjeno. Pri Vrbici je potrebno pre?iti potok Iško. Brvi ni, tako je potrebno iti po vodi globine do 40 cm (brisa?a!).

 

Pot: dobro markirana ob Iški po desnem bregu do Vrbice, nato vzpon do Osredka, povratek po isti trasi v nasprotni smeri.

Težavnostna stopnja poti: zahtevna, potrebno se je sklanjati pod debli ali jih prestopati

Osredek nadmorska višina 760m

Vzpon: cca 470 metrov; Spust: enako

Okvirni ?as hoje: Iški vintgar- Osredek 2 uri, kme?ki turizem 2 ure, povratek 2 ure, skupaj 6 ur

Oprema : Pohodni visoki planinski ?evlji, pohodne palice, brisa?a, gamaše, rezervna dva para nogavic.

Cena: poravnati bo potrebno le strošek na kme?kem turizmu neposredno njim.

Prijave na telefon 051 369 213 ali na e-pošto pdkrim@gmail.com

najkasneje do srede, 17. januarja. 2018 do 12.ure 


Lep planinski pozdrav!

Janko Purkat

vodnik PZS

ODPRTA POT NA KRIM

Obveš?amo pohodnike, da sta

planinski poti na Krim,

IŠKA – KRIM, IŠKI VINTGAR – KRIM

STRAHOMER – KRIM VIA KRAMARCA

ki sta bili zaradi

posledic vetroloma zaprti

ponovno

ODPRTI

in varni za uporabo.Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.